કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

જિંદગીના કઈ કેટલાય બોજ રોઈ read more

1     765    68    11

In my read more

1     970    67    17

in the life, the read more

1     1.1K    67    16

મારી સદીઓનું તર્પણ તું read more

1     244    67    45

અડધો કલાકના ચેટમાં, છેક પરદેશ મળી આવું read more

1     235    66    189

'વેલડા તારા પૂગી ગયા ને, "આશુ" પગરવ તૂટયા, કંકુ થાપા તારા એવા પડયા જાણે, પા પા પગલી read more

1     375    66    5

સૂરજ જ ના હોત તો શું થાત? ... આજે સૂરજ ને પૂજનારા કેટલા? ... આજે શિક્ષકની ખરી કિંમત read more

1     359    66    46

એક આંબા ડાળે બેઠી read more

1     348    66    84

About the game of read more

1     897    65    67

'સંજોગો વિકટ બને ત્યારે, એનેજ શરણે જાઉં છું, કૃષ્ણને સારથિ બનાવી, ખુદ પાર્થ બની read more

1     501    65    12

How long read more

1     944    64    6

ભાતીગળ સજાવીએ..ચાલો read more

1     336    64    85

'જીવન જાણે કે એક કંપાસબોક્સ બની ગઈ છે, પણ કંપાસની પેન્સિલથી લખાયેલી જિંદગી હવે રબરથી read more

1     871    63    24

'મન મુકીને આંખમાંથી, પ્રેમ ને દુખ એક બની વરસ્યા, ઈશારામાં ફરીયાદ કરી, ફરી યાદ આવે read more

1     578    63    19

ખીલી ઉઠયું ઉપવન ખુશ્બૂઓથી read more

1     364    63    738

આતો તમે રહ્યા ઘરના, બીજા કોઇને કહેવાય નહીં read more

1     393    63    1259

travelled read more

1     864    62    141

in your dream touch the read more

1     472    61    1513

મુશ્કેલીઓને પણ એ read more

1     534    61    281

ક્યાં છે એ વાસુદેવ ને ક્યાં છે એ read more

1     433    61    185

વિષાદથી ઘેરાયેલા હ્રદયમાં read more

1     308    61    1514

કાવ્ય પ્રથમ વરસાદ અને સાંજના સમયે જાણે સૂર્ય દેવ અને વર્ષા રાનીના લગ્ન થતાં હોય એવું read more

1     14.5K    60    96

with the love read more

1     640    60    1096

ચકલી છે નાની અમથી તોયે મઝાની, ડાળ પર બેસી એ ઝુલતી મઝાની, કોન્ક્રીટના આ શહેરમાં વસતી read more

1     651    60    120

Poor read more

1     632    60    1100

એક સમયની વાત કહું હું, ક્યાંક થયો નયનોનો read more

1     729    60    186

ગૂંચવાઈ હતી જીવનની મોહમાયાની read more

1     438    60    226

સ્વાસ્થ્ય આપનું સદા યુવાનની જેમ ચેતનમય હો! તન-મન-ધનથી સદા તત્પર આપનું જીવન જ સેવામય read more

1     15.0K    59    47

'પારણે ઝૂલે બાળ, મન હિંડોળે હિંચે સાજન. વરસી ઘટા છત્રી ઓથે ઉભા: બે, ભીંજાય હૈયા.' read more

1     770    59    156

Stop the things.. and live life read more

1     462    59    57