કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : thriller

ટીન-એજ
© Dr Sejal Desai

Children Stories Tragedy +1

at the age read more

1     302    16    1118

જિંદગીના કઈ કેટલાય બોજ રોઈ read more

1     646    64    4

Very very very touchy read more

1     265    11    1042

Whose read more

1     583    52    56

After all there is read more

1     349    41    65

a thrilling read more

1     318    24    1273

The incidence read more

1     393    48    374

Why read more

1     13.8K    13    1433

the wet sky...in eyes!! read more

1     526    31    66

Bed of flowers.. If i get the wings of read more

1     14.2K    14    1582

ઓટ આવતા અંદર પાછું વળી જાય છે .. જાણું છું read more

1     490    76    80

ગમગીન થવાનો મતલબ નથી અહીંયા read more

1     338    39    46

શું કોઈએ કયાંય ભાળ્યો ઈશ્વર? read more

1     298    19    100

1     346    51    140

ઈચ્છાઓ સળવળી હોય એ બોલે read more

1     264    41    234

પળોજણ
© Bindya Jani

Crime Thriller

For a mother read more

1     518    43    2494

Not a little read more

1     428    34    237

woman with the feelings read more

1     176    2    4272

ભલે બધાને ચાહ મારી રહી પણ મને કોઈનાથી પ્રીતિ read more

1     339    13    101

પહેલીવાર હાથમાં લીધો બાળકને અને ચૂમીને ગળે વળગી read more

1     167    48    260

પાતાળે ધરબીને read more

1     236    20    284

આ દેશભક્તિ ગીત માં સૈનિક નવ જવાનને પ્રેરણા અને તેમની શૂર વીરતા બરકરાર રહે તે બદલ આ read more

1     13.6K    16    1797

પછી આવે ભરબપોર, માનવીની કસોટીનો ખરો સમય read more

1     145    38    338

તાકાત
© Vipul Borisa

Inspirational Thriller

સાથે જીવવું જો હોય તો, મરવું પણ read more

1     301    49    68

Hats off to the read more

1     6.8K    27    1880

Corruption read more

1     13.4K    10    2800

દિવ્યતા ભીતર મળે તેમાં read more

1     406    40    151

વર્તાણી આસપાસ ગાંડીતુર નદીઓ ને બિહામણા અવાજ read more

1     288    38    392

Salute to the all forces of our read more

1     13.5K    8    2034

ભૂતકાળે છેતરી લીધી મને, વર્તમાનો સામટા મળશે read more

1     285    17    433