કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

'ચાલ મૂકી દઈ, આજે બધા કામ ને કાજ, માણીએ આ સુંદર મજાની, મઘમઘતી સાંજ, બેસ તું મારી read more

1     2.6K    91    1

India's biggest ever writing challenge for all college students across streams and geographies.

'તારી પા પા પગલીઓને દીલમાં મઢાવું ! મારી લાગણીઓ પર પાળ કેવી રીતે બંધાવું ?' એક સુંદર read more

1     1.5K    70    2

યાદ
© Harshal Baxi

Romance Tragedy

heart felt the read more

1     1.7K    72    3

How long read more

1     634    58    4

in the life, the read more

1     874    63    5

'ફાટફાટ જોબનિયું આયુ એવું,એના કાપડામાં કેમે ન મા'તું, ભીડે કમાડ, ને સાંકળ દીયે, મુખ read more

1     414    53    6

feelings read more

1     459    50    7

In my read more

1     779    63    8

something you will get for read more

1     280    46    9

What is love, a lock or a read more

1     547    50    10

full of feelings read more

1     630    52    11

a superb content of subject read more

1     645    54    12

How long we have to read more

1     507    51    13

કસોટીઓના સમયમાં ભગવાનને થતી સાહજિક ફરિયાદને આલેખી છે. જાણે ભગવાન પરના હકને તાદર્શ read more

1     15.3K    69    14

સ્વાસ્થ્ય આપનું સદા યુવાનની જેમ ચેતનમય હો! તન-મન-ધનથી સદા તત્પર આપનું જીવન જ સેવામય read more

1     14.9K    58    15

અત્તરથી જીવન નથી મહેકાવવુ મારે, થોડા ઘણા ફુલોની સુગંધ ભળે, તો પણ ચાલે.' દુનિયા નો read more

1     598    51    16

O God, are you seeing and read more

1     16.0K    76    17

India's biggest ever writing challenge for all college students across streams and geographies.

તું આવ!
© Shraddha Vyas Shah

Inspirational Romance

Come to me taking the precious read more

1     516    55    18

'જિંદગીમાં એકધારું ચાલવાનું હોય છે, બાળપણને મનભરીને માણવાનું હોય છે.' જીવન એ ગતિનું read more

1     497    44    19

'દાણા-બાણા લીધાં નહીં ને લઈ લીધા 'પૉપકોન' ! થિયેટરની ખુરશીએ બેસી એણે પિક્ચર જોયું read more

1     575    48    20

'અહીંયા જ મારા પ્રણયની કબર છે, ખરું કહો તમે, આ તમારું જ ઘર છે ? તમે બેકદર થઈ ગયાં તો read more

1     19.2K    79    21

About the love and read more

1     458    31    22

Seasons read more

1     458    44    23

About the game of read more

1     705    61    24

'મારા દુઃખમાં દુઃખી થાય અને મને, ખુશ કરવા માટે બધું જ કરી શકે છે.એ વાતના અહેસાસથી read more

1     529    54    25

Remaining the read more

1     507    54    26

and life goes read more

1     468    51    27

મારી ગઝલો ક્યારે કોને નડતર થઈ છે ? અક્ષર થઈને કાગળિયામાં જીવ્યે read more

1     20.7K    18    28

on the day of read more

1     349    52    29

time read more

1     411    47    30