કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : drama

for read more

1     128    6    3566

Rain and it's type.. ! Read it, smile on your face will come automatically.. read more

1     261    2    1999

પકોડી
© Bhavna Bhatt

Children Stories Drama

The poem for pakodipuri lovers.. read more

1     479    6    3566

The nest of the sparrow in the home.. claps for read more

1     275    5    2420

The peacock is dancing.. you can sing too. Nice read more

1     385    4    1774

આ મંઝિલ વગરના રસ્તા પર અવિરત ભટક્યા read more

1     256    25    1326

આંગણામાં ઉભેલા આંબાના ઝાડમાં ટાંગેલી ઠીબડીમાં ન્હાતી ચકલીઓ read more

1     96    3    5614

મને મારું વતન જાનથી પણ પ્યારું read more

1     5    0    3812

મેંતો રૂપાળાં રોપા, રૂપાળાં રોપા read more

1     126    6    2679

રમતાં થાકીયેતો ખીર હોય તૈયારને એમાંજ લાગે ગળપણ read more

1     251    12    3828

તાપણાંના સહારે કેવી ફાવે છે ગુલાબી read more

1     170    20    992

માછલીઘર હું ને પૂરી દુનિયા ખાય મારુ read more

1     4    0    3144

પતંગભાઈ લાગણીમાં ઓળઘોળ read more

1     1    0    5003

હૃદિત
© Hemaxi Buch

Children Stories Drama

અને જાઉં તો આવી ને પહેલાં હસતો ચહેરો તારો નિહાળું read more

1     0    0    5003

a superb content of subject read more

1     711    55    28

feelings read more

1     597    55    4

What is love, a lock or a read more

1     639    54    9

How long we have to read more

1     605    54    17

આ પોસ્ટ ઘરે ફોરવર્ડ થઈ ગઈ, બસ આમ જ read more

1     289    3    615

કલ્પિત પાત્રોને, જે કદી ન પહોંચતાં read more

1     333    46    1023

O God, are you seeing and read more

1     16.2K    78    26

ઈર્ષાના રોગનો ચેપ લાગે નહિ મને, પાવી દો એવી કોઈ જડી-બુટ્ટી.. અન્યાય થાય નહિ કોઈને, read more

1     346    43    103

Stop the things.. and live life read more

1     451    59    32

પરોઢની આશાને હરાવી દે, કાળી read more

1     522    48    48

Soldiers of the nation be aware each n every read more

1     13.4K    9    1275

O chhota bheem... When u read more

1     577    33    265

આજ વાત પર મારી નાની અમથી કવિતા તમને read more

1     520    90    35

ભલે તારી ફિગર ઝીરો નથી, પણ તારી સામે કોઈ હીરો તો નથીજ ને - રમુજ સાથે પ્રેમની સુંદર read more

1     246    20    734

and life goes read more

1     569    55    37

tea read more

1     302    20    1715