કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : fantasy

Want to go read more

1     214    8    1010

Asking for read more

1     392    51    170

નંદનવન
© Trisha Vora

Children Stories Fantasy

Nature read more

1     146    3    2632

ઉડન ખટોલો
© Nisha Shah

Children Stories Fantasy

flying bed read more

1     165    8    3140

માછલીઘર હું ને પૂરી દુનિયા ખાય મારુ read more

1     4    0    3164

તાંદુલનો સ્વીકાર થશે એવા વિશ્વાસ સાથે બેઠી read more

1     425    47    39

કાવ્ય પ્રથમ વરસાદ અને સાંજના સમયે જાણે સૂર્ય દેવ અને વર્ષા રાનીના લગ્ન થતાં હોય એવું read more

1     14.4K    58    76

Seasons read more

1     493    45    52

What is love, a lock or a read more

1     640    54    14

થયો છે!
© Pratik Goswami

Abstract Fantasy +1

લાગે છે સૂરજ પણ મેઘધનુને ઘેર જાતો થયો read more

1     303    50    500

સરિતા સોહામણી નવવધૂ read more

1     340    53    80

મારા સોનેરી સપના, તું સર્જી દે પ્રભુ read more

1     220    71    19

O God, are you seeing and read more

1     16.2K    78    26

To give shape the read more

1     399    31    106

વિચારો જો કરે અકસ્માત, તો શું વિચારોનો વીમો થાય read more

1     371    34    674

પરમતત્વ
© Bharat Thacker

Fantasy Inspirational

હોય જેને સાચી શ્રધ્ધા પરમતત્વમાં, એ લોકોનું અલગ જગ છે read more

1     405    48    116

O chhota bheem... When u read more

1     577    33    266

How long we have to read more

1     605    54    30

તને પામીને એક પળમાં જીવી જવા મારે ભવ એકસાથે read more

1     330    46    130

સાંજ જેને મળવા આતુર read more

1     241    54    140

જાગી જાય છે આંગણાય, અક્ષરો નથી આવતા છતાંય, કલમ પકડી હાથમાં read more

1     343    26    144

તલપ લાગશે હોઠને વાંસળીની એ આવશે read more

1     303    30    160

પુષ્પ છું, કંટકો વચ્ચે પણ માણી છે દરેક read more

1     477    51    188

ક્યારેક ઝાંઝવાના નીર બનતી આ read more

1     254    47    214

કરી નેહથી સાદ નિશા read more

1     283    51    247

નટરાજ તણી જયકાર read more

1     167    48    253

Live life with read more

1     13.9K    14    2097

સમજાતું નથી કે આ વાદળા એટલા વરસી વરસીને શું કહી રહ્યા read more

1     279    52    168

ભીની ભીની સાંજે આભે read more

1     284    30    268

રાધાના ઉરે શ્યામ પ્રગટ્યા તારી બંસરીના નાદે read more

1     299    29    294