કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : fantasy

Want to go read more

1     193    7    984

Asking for read more

1     371    50    123

નંદનવન
© Trisha Vora

Children Stories Fantasy

Nature read more

1     146    3    2184

ઉડન ખટોલો
© Nisha Shah

Children Stories Fantasy

flying bed read more

1     65    3    2979

કાવ્ય પ્રથમ વરસાદ અને સાંજના સમયે જાણે સૂર્ય દેવ અને વર્ષા રાનીના લગ્ન થતાં હોય એવું read more

1     14.4K    58    45

Seasons read more

1     492    45    28

What is love, a lock or a read more

1     597    52    10

તાંદુલનો સ્વીકાર થશે એવા વિશ્વાસ સાથે બેઠી read more

1     361    41    47

How long we have to read more

1     555    52    16

સરિતા સોહામણી નવવધૂ read more

1     302    52    70

O God, are you seeing and read more

1     16.1K    77    22

તને પામીને એક પળમાં જીવી જવા મારે ભવ એકસાથે read more

1     306    45    78

To give shape the read more

1     376    30    86

વિચારો જો કરે અકસ્માત, તો શું વિચારોનો વીમો થાય read more

1     365    34    801

સાંજ જેને મળવા આતુર read more

1     161    51    109

O chhota bheem... When u read more

1     558    33    201

જાગી જાય છે આંગણાય, અક્ષરો નથી આવતા છતાંય, કલમ પકડી હાથમાં read more

1     295    24    112

કરી નેહથી સાદ નિશા read more

1     238    49    194

પુષ્પ છું, કંટકો વચ્ચે પણ માણી છે દરેક read more

1     415    48    239

સમજાતું નથી કે આ વાદળા એટલા વરસી વરસીને શું કહી રહ્યા read more

1     256    50    125

પાનમાં ગામડું કોતરી read more

1     133    30    259

Live life with read more

1     13.8K    13    1546

The read more

1     462    51    271

ક્યારેક ઝાંઝવાના નીર બનતી આ read more

1     137    39    285

જે કાઈ કલ્પનાઓ હતી મુજ હ્યદયની, તુજને જોયા બાદ , હકિકત લાગે છે. શીદને શાહજહાંએ તાજ read more

1     13.9K    31    309

Words with read more

1     406    31    310

Faith for the read more

1     590    36    200

સૂરજ બની રોશની ભરે એવી એક કિરણ મને જોઈએ છે, ચાંદની બની અંધકાર ચીરે એવી ચમક મને જોઈએ read more

1     332    34    409

self and read more

1     329    19    428

મને મળી ગયું મબલખ હરિના 'હ' read more

1     269    18    464