કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : romance

'ફાટફાટ જોબનિયું આયુ એવું,એના કાપડામાં કેમે ન મા'તું, ભીડે કમાડ, ને સાંકળ દીયે, મુખ read more

1     414    53    6

feelings read more

1     459    50    7

'રાત પડે ઝાઝી જ્યાં વેળા ન વીતે, ને બંધ થાય એક એક ડેલી, સીમમાં ઊભી ઊભી ખડખડ હસે, read more

1     39    0    904

'ચાલ મૂકી દઈ, આજે બધા કામ ને કાજ, માણીએ આ સુંદર મજાની, મઘમઘતી સાંજ, બેસ તું મારી read more

1     2.6K    91    1

યાદ
© Harshal Baxi

Romance Tragedy

heart felt the read more

1     1.7K    72    3

India's biggest ever writing challenge for all college students across streams and geographies.

'મારા દુઃખમાં દુઃખી થાય અને મને, ખુશ કરવા માટે બધું જ કરી શકે છે.એ વાતના અહેસાસથી read more

1     532    54    25

How long read more

1     636    58    4

The incidence read more

1     348    46    196

આ પોસ્ટ ઘરે ફોરવર્ડ થઈ ગઈ, બસ આમ જ read more

1     205    0    502

જે કાઈ કલ્પનાઓ હતી મુજ હ્યદયની, તુજને જોયા બાદ , હકિકત લાગે છે. શીદને શાહજહાંએ તાજ read more

1     13.9K    31    157

અત્તરથી જીવન નથી મહેકાવવુ મારે, થોડા ઘણા ફુલોની સુગંધ ભળે, તો પણ ચાલે.' દુનિયા નો read more

1     618    52    16

full of feelings read more

1     632    52    11

'અહીંયા જ મારા પ્રણયની કબર છે, ખરું કહો તમે, આ તમારું જ ઘર છે ? તમે બેકદર થઈ ગયાં તો read more

1     19.2K    79    21

તું આવ!
© Shraddha Vyas Shah

Inspirational Romance

Come to me taking the precious read more

1     517    55    18

About the game of read more

1     708    61    24

in your read more

1     437    51    34

how read more

1     405    38    315

'પ્રેમનો પુરાવો નથી કોઈ, આંખોને કહેવું ઘણું છે, યાદોના સીમાડા નથી કોઈ યાદોમાં રહેવું read more

1     623    38    35

if you read more

1     344    53    49

ઘણુંય સમજાવ્યું હતું મારા હૃદયે એને, તોય પ્રિતમને દ્વારે જોઈ એ પીગળી read more

1     193    43    123

travelled read more

1     594    54    56

પ્રેમ
© BINAL PATEL

Romance Inspirational

'બાલદાતી પ્રેમની પરિભાષામાં, તનને સમર્પિત કરવાની વાત હોય છે, સાચ્ચા પ્રેમની read more

1     301    51    70

દરેક પતિદેવનાં મનમંદિરમાં ક્યાંક, એક સનાતન સત્ય જરુર સમાયું છે, માત્ર દયા જ સાચી read more

1     146    4    1297

મનોમંથન
© Priti Shah

Inspirational Others +1

પિસ્તાલીસી વટાવી ચુકૅલી દરેક સ્ત્રીના મનમા કંઈક નવુ કરવાની ઈચ્છા જાગતી હશે. એની આટલા read more

1     1.0K    47    51

A Journey Through the Evolution of 5000 Year Old Traditions in 500 pages

રંગ
© Shaurya Parmar

Others Romance

'મારો રંગ લાગશે તો જશે નહીં, હંમેશા વધશે,ઓછો થશે નહીં, પછી પાસે રેહશો કે દૂર read more

1     527    52    61

Nice read more

1     442    10    74

no need read more

1     324    39    76

સંગાથે
© Monika Gadhvana

Inspirational Romance

'દરખાસ્ત છે મારા હૃદયની તારા હ્રદયને, શુ બનીશ તું હંમેશને માટે મારો સહવાસ ? જો 'હા' read more

1     372    31    54

Smell melting in the read more

1     299    42    87

Your read more

1     398    46    85