Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Devendra Dhamal

Romance

3  

Devendra Dhamal

Romance

પ્રેમની વાદળી.

પ્રેમની વાદળી.

1 min
14.1K


આજે પ્રેમની તું વાદળી થઇને વરસ.
આંખથો તું પ્રેમભીની લાગણી થઇને વરસ.

આ અષાઢી મોરલાના કંઠ તો કોરા ગયા,
પ્રેમની મોસમ હવે તું શ્રાવણી થઇને વરસ.

પ્રેમના સૂરો મહીં ખોવાઇ જાવું છે હવે,
કોયલોના કંઠથી તું વાંસળી થઇને વરસ.

પ્રેમથી તું વશ કરે તો વશ થવા તૈયાર છું,
એવું કૈં કામણ ભરેલી આંખડી થઇને વરસ.

આ હ્રદયમાં લાગણીની કેટલી ભરતી થશે,
કોક'દિ તો તું પૂનમની ચાંદની થઇને વરસ.

હોઠને ભીના કરી લઉં એવી રીતે સ્હેજ તું,
આ 'ધમલ' પર પ્રેમવાળી વાદળી થઇને વરસ. 

                        

                           

 


Rate this content
Log in