કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : inspirational

પુસ્તક
© Shreyas Trivedi

Children Stories Inspirational

Book reading is good read more

1     277    50    151

સપનાની સીડી
© BINAL PATEL

Children Stories Inspirational

in the sleep the read more

1     308    1    2216

નાનું બાળક આ જગતમાં આવે છે ત્યારે તની સામે એક લાંબી સફર, ખુલ્લું આકાશ અને આગવી પાંખો read more

1     216    43    1798

unity and read more

1     298    24    1710

મહેનતની કમાણી
© Trisha Vora

Children Stories Inspirational

value for read more

1     162    5    2625

'એક શિક્ષક માટે તેના બાળકોનો વર્ગ એ જ એના માટે જાને કે સ્વર્ગ હોય છે, બાલદેવો ભાવ: read more

1     351    8    2185

ગુલાબનું ફૂલ
© Kalpesh Vyas

Children Stories Inspirational

'ક્યારેક પ્રભૂના હાથમાં, ક્યારેક ચરણોમાં દેખાઉ છું, પ્રેમી પંખીડાઓની, લાગણી વ્યક્ત read more

1     161    6    3147

વેકેશન
© Tanvi Tandel

Children Stories Inspirational

Enjoy food and read more

1     405    5    2626

વિદ્યા ધન
© Nisha Shah

Children Stories Inspirational

children, money and read more

1     50    1    3597

કેળવણી
© Bharat Thacker

Children Stories Inspirational

about real read more

1     160    5    2625

યાદોની સફર
© Dr Sejal Desai

Children Stories Inspirational

'શેરીમાં રમતાં ઘરઘત્તા અને થપ્પો, મિત્રોની સોબતની અસર હું માંડુ.' બાળપણની મીઠી યાદો read more

1     410    5    2625

બાળપણ અને એમાય ગામડાનું બાળપણ અને તેની સાથે જોડાયેલી ગામની વિવિધ સ્થળોની યાદો માણસને read more

1     400    7    2417

મળી આવે
© Dishu Patel

Children Stories Inspirational

'ચીથરેહાલ નોટનો શું ભરોસો, ફાટી પણ જાય, પરચૂરણને પ્રેમ કરતુ એ બચપણ મળી આવે.' મોટી read more

1     111    3    2433

ખુશાલી
© Dr.Riddhi Mehta

Children Stories Inspirational

'દરેક વય્ક્તિ ભલે પછી મોટો વકીલ, ડોક્ટર કે વૈજ્ઞાનિક બની જાય, પણ તેના પાયાના read more

1     49    2    2438

બાળઊછેર
© Bharat Thacker

Children Stories Inspirational

'બાળકને ઉછેરવું એ એક ઝાડને ઉછેરવા જેવું અઘરું કામ છે, જેમ વધુ પડતું ખાતર કે પાણી read more

1     280    7    2418

From Gandhi baapu, we have to learn so many things and read more

1     123    6    2422

દિકરી
© Hemaxi Buch

Children Stories Inspirational

Now a days one has to say that Daughter is life .. she is the read more

1     171    7    2417

કોણ છે મહાન?
© Jaydip Bharoliya

Children Stories Tragedy +1

Is it worth for everyone? Please think about it. when to read more

1     84    3    2433

The feelings of the reader for the love of read more

1     144    6    2422

મૂળિયાં
© Chetan Gondalia

Children Stories Classics +1

If you want to know .. how much deep the roots of read more

1     382    8    2916

Have faith in you .. be brave read more

1     144    7    1925

અરીસો
© Kiran shah

Children Stories Inspirational

Different world was there without the faces.. Must read and understand beauty of read more

1     104    4    1493

ટેવ
© Anami D

Children Stories Inspirational

વાત અધૂરી મૂકીને એ પાણીયારા તરફ read more

1     195    31    4604

સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવું તે છે ખૂદ પર read more

1     330    39    1805

રમત ગમત એવી રમીએ કે read more

1     216    3    2931

છપ્પન ભોગ
© Nilesh Limbola

Children Stories Inspirational

'આજે ભારત દેશ એવો આધ્યાત્મિક દેશ છે, જ્યાં ગરીબનું બાળક મંદિરની બહાર ભૂખ્યું બેઠું read more

1     270    3    3855

ઝંઝટમાં
© Hemangi Bhogayata

Children Stories Inspirational

'દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ તો લેવો પણ નંબર પણ લાવવો, ગુણ ભરેલા રીઝલ્ટ લાવવાની ઝંઝટમાં read more

1     212    13    857

'રંગોને ઢોળી આકાશથી, બનાવીએ સાત રંગીન સમુદ્ર, લઇને ત્રણ પૈડાંની સાઇકલ, હિમાલયની ઉપર read more

1     43    2    2215

'ખિલખિલાટને નિર્દોષતાનાં ભરપૂર વિસામે, ડગલેને પગલે એ સુંવાળી જાજમ એક મળતી, એ read more

1     233    11    1751

'સઘળાં બંધન નેવે મૂકી, માનવતાના સંબંધે ઝૂકી, બધી ભૂલોને કિટ્ટા કરીને, ચાલને જીવીએ read more

1     234    16    850