કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : inspirational

પુસ્તક
© Shreyas Trivedi

Children Stories Inspirational

Book reading is good read more

1     274    50    88

સપનાની સીડી
© BINAL PATEL

Children Stories Inspirational

in the sleep the read more

1     304    1    1829

નાનું બાળક આ જગતમાં આવે છે ત્યારે તની સામે એક લાંબી સફર, ખુલ્લું આકાશ અને આગવી પાંખો read more

1     215    43    1308

unity and read more

1     274    23    949

મહેનતની કમાણી
© Trisha Vora

Children Stories Inspirational

value for read more

1     138    4    2182

'એક શિક્ષક માટે તેના બાળકોનો વર્ગ એ જ એના માટે જાને કે સ્વર્ગ હોય છે, બાલદેવો ભાવ: read more

1     263    4    2000

ગુલાબનું ફૂલ
© Kalpesh Vyas

Children Stories Inspirational

'ક્યારેક પ્રભૂના હાથમાં, ક્યારેક ચરણોમાં દેખાઉ છું, પ્રેમી પંખીડાઓની, લાગણી વ્યક્ત read more

1     97    3    2587

વેકેશન
© Tanvi Tandel

Children Stories Inspirational

Enjoy food and read more

1     384    4    2000

વિદ્યા ધન
© Nisha Shah

Children Stories Inspirational

children, money and read more

1     50    1    2986

કેળવણી
© Bharat Thacker

Children Stories Inspirational

about real read more

1     138    4    1999

યાદોની સફર
© Dr Sejal Desai

Children Stories Inspirational

'શેરીમાં રમતાં ઘરઘત્તા અને થપ્પો, મિત્રોની સોબતની અસર હું માંડુ.' બાળપણની મીઠી યાદો read more

1     386    4    1999

બાળપણ અને એમાય ગામડાનું બાળપણ અને તેની સાથે જોડાયેલી ગામની વિવિધ સ્થળોની યાદો માણસને read more

1     338    4    1999

મળી આવે
© Dishu Patel

Children Stories Inspirational

'ચીથરેહાલ નોટનો શું ભરોસો, ફાટી પણ જાય, પરચૂરણને પ્રેમ કરતુ એ બચપણ મળી આવે.' મોટી read more

1     68    1    2007

ખુશાલી
© Dr.Riddhi Mehta

Children Stories Inspirational

'દરેક વય્ક્તિ ભલે પછી મોટો વકીલ, ડોક્ટર કે વૈજ્ઞાનિક બની જાય, પણ તેના પાયાના read more

1     26    1    2008

બાળઊછેર
© Bharat Thacker

Children Stories Inspirational

'બાળકને ઉછેરવું એ એક ઝાડને ઉછેરવા જેવું અઘરું કામ છે, જેમ વધુ પડતું ખાતર કે પાણી read more

1     199    3    2002

From Gandhi baapu, we have to learn so many things and read more

1     81    4    2000

દિકરી
© Hemaxi Buch

Children Stories Inspirational

Now a days one has to say that Daughter is life .. she is the read more

1     149    6    1991

કોણ છે મહાન?
© Jaydip Bharoliya

Children Stories Tragedy +1

Is it worth for everyone? Please think about it. when to read more

1     62    2    2004

The feelings of the reader for the love of read more

1     102    4    2000

મૂળિયાં
© Chetan Gondalia

Children Stories Classics +1

If you want to know .. how much deep the roots of read more

1     261    2    2785

Have faith in you .. be brave read more

1     123    6    1575

અરીસો
© Kiran shah

Children Stories Inspirational

Different world was there without the faces.. Must read and understand beauty of read more

1     102    4    1090

ટેવ
© Anami D

Children Stories Inspirational

વાત અધૂરી મૂકીને એ પાણીયારા તરફ read more

1     168    30    4492

સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવું તે છે ખૂદ પર read more

1     287    37    1019

અને જો એવું કહું પણ તો મને અતિશયોક્તિનો નહીં પરંતુ તને માઠું લાગવાનો ડર છે. ક્યાંક read more

1     19.8K    10    770

'સીમા પરથી આવતા આતંકને નાથવા, જાનની બાજી અમે લગાવતા, પુરાવા શેના તમે માંગતા read more

1     1.0K    27    132

'તારી પા પા પગલીઓને દીલમાં મઢાવું ! મારી લાગણીઓ પર પાળ કેવી રીતે બંધાવું ?' એક સુંદર read more

1     1.7K    73    3

કસોટીઓના સમયમાં ભગવાનને થતી સાહજિક ફરિયાદને આલેખી છે. જાણે ભગવાન પરના હકને તાદર્શ read more

1     15.3K    69    14

What is love, a lock or a read more

1     597    52    10

અત્તરથી જીવન નથી મહેકાવવુ મારે, થોડા ઘણા ફુલોની સુગંધ ભળે, તો પણ ચાલે.' દુનિયા નો read more

1     655    52    15