कोट्स New

ऑडिओ

मंच

वाचा

स्पर्धा


लिहा

प्रारंभ करा
Wohoo!,
Dear user,

नोट: साहित्याचे क्रमांक आपण निवडलेल्या भाषेअंतर्गत फिल्टर होऊन दिसतील : marathi

आठवणींचा सोबती read more

1     125    0    7546

गुलाबी भावनांत रंगलेली एक read more

1     182    2    7417

आयुष्ष्य, हुंडा, read more

1     1.2K    0    7217

जगावे की read more

1     1.4K    2    6691

शेवट
© Nagesh Dhadve

Inspirational

1     1.1K    1    6990

आयुष्य, भीती, read more

1     1.3K    0    6993

मैत्री, read more

1     1.3K    0    6850

दोन शब्द read more

1     1.2K    0    6849

1     6.9K    0    6471

होय ! मी असाच read more

1     1.3K    2    6844

1     1.2K    0    7285

प्रेम, read more

1     6.6K    0    6396

आता थकलोया read more

1     1.4K    0    7285

स्वार्थी read more

1     1.4K    1    6990

सुखाची read more

1     1.1K    1    7283

थांब आता जरा, read more

1     1.3K    0    6994

करू नकोस read more

1     1.1K    0    6993

फक्त तू , read more

1     1.2K    2    6317

आशा, read more

1     1.2K    0    6994

कलेच्या read more

1     6.7K    0    6613

पावसाचा read more

1     1.3K    0    7286

1     1.2K    1    7215

1     1.3K    0    7218

सलाम, read more

1     1.3K    0    7285

देशप्रेम, read more

1     1.2K    1    6991

हरवलेलं read more

1     1.1K    1    6847

वाट पाहतो त्या read more

1     1.2K    0    7286

आयुष्य रंगून read more

1     1.2K    1    7018

मन मोकळे या read more

1     43    0    7456

वाट पाहतो त्या दिसांची, read more

1     1.0K    0    7313