We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Trupti Naware

Romance


1.5  

Trupti Naware

Romance


"नवप्रयास"

"नवप्रयास"

1 min 21.1K 1 min 21.1K

काही नवीन डाव मांडले 

काही नवीन डाव जिंकले

जुन्या सोंगट्या जुनेच गडी

संदर्भ खेळाचे निराळेच निर्मीले

काही नवीन पालवी

नव्या रोपास फुटावी

अंकुरले बीज फुलात

जुन्याच खिडकीत बहरावे

काही नवीन दिसावे

नयन सुलोचन व्हावे 

जुन्या आसवांनी मग

आकाश धुवून निघावे

काही सुखद सुगंध 

नाविन्याचे यावे

नवलाईच्या नावीकासोबत

पैलतीरी वाहावे

काही नवीन लाटा

किनारीच्या आशेच्या

एकाकी भ्रमर नवा

प्रेमात एका गुलाबाच्या 

काही नवीन जखमा 

नव्या वेदनेच्या व्हाव्या

हुंकार दिलास्यासा

मीच मला द्यावा 

मी नवीन जगावे

जीवन जाणीवेचे

उमगल्या सार्या खुणा

आठवणीस परत खेचे

कां कळेना चुकले 

अंदाज जगण्याचे..

नवीन शोधते आता

नवप्रयास श्वासाचे..!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Trupti Naware

Similar marathi poem from Romance