Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sheetal Sankhe

Romance

4  

Sheetal Sankhe

Romance

प्रणय गीत

प्रणय गीत

1 min
15.5K


प्रणयाच्या गीताचे आपण

सूर, ताल, अन संगीत होऊ

ओठांवर गुलाबी होउन

चल शब्दांच्या मिठीत न्हाऊ


कवेत घेउन स्मृती संध्या

आठवणींची गाणी गाऊ

त्यातील वेडे प्रेम बहाणे

पुन्हा नव्याने जगून घेऊ


डोळ्यांमधल्या पा-यासंगेच

जरा विरघळू मिठीत दोघे

नको दुरावा जाउ विसरून

स्पंदनात अन घेउ झोके


तुझ्या माझ्या प्रणयाचे

हे प्रेम तराणे सांगून

फुलले जीवन गीत मनी

गुणगुण रोज आपण गाऊ


तुझ्या बाहूपाशात अडकून

ऊब , विसावा घेत राहू

भावनांचे विश्व भारून 

देहभान विसरून एकरुप होऊ


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance