Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Padmini Pawar

Romance

4.1  

Padmini Pawar

Romance

मन हे विसावे

मन हे विसावे

1 min
23.7K


कधी कुठे कसे विसावे मन हे उलगडुन कळीत मिटावे

धुंदल्या क्षणी फुलांत सांडावे

अलगद मनाचे कण हे हळवे मीच टिपावे

हलकेच मोहरुन जात असता मन एकांती का रुसावे ? 

हाय् हे मन बहरुन कसे उमलताना आज हसावे 

मनास उमाळा खास अविरत ते वाहावे

आसवांची मनास घालमेल दाटुन मेघ होवुन आसवे

मन संध्या कधी कातरवेळ प्रियकरात रमावे

उगवती मन हे रविकिरण बरसुनी लख्ख जावे

मन ही कधी काळोख विरहात झुरुनी अंतरंगात एकटेच मिटावे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance