Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

manasvi poyamkar

Romance

4.6  

manasvi poyamkar

Romance

दुःख...चारोळी

दुःख...चारोळी

1 min
22.6K


पांढऱ्या मोगऱ्यालाही कधी कधी स्वप्न

रंगाचे पडते...

गुलाबालाही कायम

दुःख काट्याचे सलते...

प्राजक्ताला नेहमीच भीती

कोसळण्याची वाटते...

दुरून हे सार पाहून

बाभळी मात्र मनातल्या मनात हसते....


Rate this content
Log in