Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

manasvi poyamkar

Others


5.0  

manasvi poyamkar

Others


मनमोहक निसर्ग

मनमोहक निसर्ग

1 min 311 1 min 311

रम्य अशी पहाट असावी

ज्यात फुलपाखरे खेळत असावी

वेल वेल अन पान फुलांवर

दवबिंदुंची मौज असावी..


गर्द राईच्या छायेमध्ये

पहुडलेलि संध्या असावी

कोमल सावल्यांत

निजेलेलि रात असावी....


असा सुंदर इंद्रधनूष्याचा

सडा अंगणी पसरावा

चौफ़ेर पसरलेली पालवी अन

अन निसर्ग असावा...


Rate this content
Log in