Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

manasvi poyamkar

Others


5.0  

manasvi poyamkar

Others


मनमोहक निसर्ग

मनमोहक निसर्ग

1 min 381 1 min 381

रम्य अशी पहाट असावी

ज्यात फुलपाखरे खेळत असावी

वेल वेल अन पान फुलांवर

दवबिंदुंची मौज असावी..


गर्द राईच्या छायेमध्ये

पहुडलेलि संध्या असावी

कोमल सावल्यांत

निजेलेलि रात असावी....


असा सुंदर इंद्रधनूष्याचा

सडा अंगणी पसरावा

चौफ़ेर पसरलेली पालवी अन

अन निसर्ग असावा...


Rate this content
Log in