Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Nilesh Chavan

Romance

0.8  

Nilesh Chavan

Romance

"प्रॉमीस"

"प्रॉमीस"

1 min
14.4K


मी तुला प्रॉमीस करतो आपण आपल्या

 नेहमीच्या बागेत ठीक 6 वाजता भेटू .

तू बरोब्बर पावणेसहाला ये.

पण हां...प्रॉमीस जरी करतोय,

तरी इकडे तिकडे होऊ शकतं,

तुझं माझ्यावरचं प्रेम

वाट पहायला लावू शकतं..

पण ,तू तिथेच रहा,

माझी थोडी वाट पहा..

जे वेळ पाळतात त्यांचंच 

 प्रेम टिकतं असं नाही,

जे वेळ टाळतात त्यांचं

प्रेम हुकतं असंही नाही..

अशा फुटकळ प्रॉमीसांवरती प्रेमाची इमारत

उभीही राहत नाही आणि कोसळतही नाही..

पण हो,तुझा हात हातात घेऊन,

त्या हातावर दुसरा हात ठेवून ,

नजरेत नजर बांधून ,

तुझ्यामाझ्या काळजाला सांगुन.

जे प्रॉमीस मी तुला केलंय ते मात्र लक्षात ठेव.

बाकीचे सहा जन्म उडत गेले,

हा जन्म मात्र माझ्यासाठी तू,

आणि तुझ्यासाठी मी आहे

मग हे जगसुद्धा उडत गेले...

काय मग पाहशील ना वाट?

तसा मी येतोच सहापर्यंत.......


Rate this content
Log in

More marathi poem from Nilesh Chavan

Similar marathi poem from Romance