Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Prachi Adlok

Romance


4  

Prachi Adlok

Romance


इशारा

इशारा

1 min 503 1 min 503

तसं तुला रोजरोज भेटणं तर शक्य नाही पण

पापण्यांना सुखावा तुझ्या सावलीतही मिळेल


शब्दाशब्दांतून बोलणं कधीकधी सोयीचं नसतंही पण

तुझ्या मौनातही मला अंतरीचा ठाव कळेल


चर्चा करणारे चर्चा इवल्याशा इशारयावरचीही करतील रे ,

दुनियेची रीत मोडशील तर गाडी पुढे निघेल


दुरून दुरून प्रेम करणारयांची संख्या काय कमी आहे !

त्यात तुझं नाव काढल्यावर लाजणारी मीही एक असेल.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Prachi Adlok

Similar marathi poem from Romance