Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prachi Adlok

Romance

4  

Prachi Adlok

Romance

इशारा

इशारा

1 min
1.0K


तसं तुला रोजरोज भेटणं तर शक्य नाही पण

पापण्यांना सुखावा तुझ्या सावलीतही मिळेल


शब्दाशब्दांतून बोलणं कधीकधी सोयीचं नसतंही पण

तुझ्या मौनातही मला अंतरीचा ठाव कळेल


चर्चा करणारे चर्चा इवल्याशा इशारयावरचीही करतील रे ,

दुनियेची रीत मोडशील तर गाडी पुढे निघेल


दुरून दुरून प्रेम करणारयांची संख्या काय कमी आहे !

त्यात तुझं नाव काढल्यावर लाजणारी मीही एक असेल.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance