Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Suraj Angule

Romance


4  

Suraj Angule

Romance


करूया प्रेम दिन साजरा

करूया प्रेम दिन साजरा

1 min 14.1K 1 min 14.1K

तुला पाहता राणी माझा

जीव जडला तुझ्यावरी...

समजून घे इशारा माझा 

तुच माझी प्रीत खरी.....//१//

मला पाहता खुलून येतो

सखे गुलाब तुझ्या गाली...

साद घालते मलाच राणी

तुझ्या ओठावरची लाली...//२//

मोह होतो तुला पहाता

नयनात लावले दिवे...

समजून घ्यावे राणी

मजला आता काय हवे...//३//

तुझ्या हास्यात गुंतलो मी

घेऊया प्रितीची गं मजा...

तुझ्याचसाठी आलो मी

नको देऊ आता सजा...//४//

तूच सांग कसे आता मी

माझ्या मनाला गं आवरू...

मीच झालो फांदी अन् 

तू माझ्या पिरतीचं पाखरू...//५//

भेट घेण्या येतो आता

तुझ्याच गं मी घरा...

गोड गुलाबी स्वप्नातला

करूया प्रेम दिन साजरा...//६//

खेळ खेळूया प्रितीचा गं

दोघे रंगवू प्रिताचा विडा...

नाव जोडूनी माझ्या नावाला

हाती भरावा तू हिरवा चुडा...//७//


Rate this content
Log in

More marathi poem from Suraj Angule

Similar marathi poem from Romance