Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Abasaheb Mhaske

Romance

4  

Abasaheb Mhaske

Romance

कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?

कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?

1 min
14.4K


तुला ना नोकरी, ना रोजगार ,ना घर- दार ...

तुझंही ठरलेलंच सारं काही ..पक्क .

पाठीवर जसं विंचवाच बि-हाड  

विघ्नच - विघ्नं कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?  

तू वसवतोस फक्त स्वप्नांचाच गाव 

कृतीशिवाय स्वप्नाना अर्थच नसतो ना यार 

सांगावं समजून तुला तर तेही पटत नाही तुला 

तू स्वप्नवेडा,,, कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?

तू तुझ्या जगताच हरवलेला असतोस 

वास्तवाचे तुला न उरले भान...

सोप्प नसत रे जीवन तुला जितकं वाटतं

आई- बाबाचा नकार कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?

माझा विश्वास आहे रे तुझ्यावर पण...

प्रेमासाठी मी नाही देऊ शकत बळी त्यांचा  

ना करू शकते आईबाबाचा विश्वासघात ,    

मी हताश झाले रे..कसं करू रे तुझ्याशी लग्न ?  

खूप वाटतं रे .. धावत येऊन मिठीत तुझ्या विसावं

धुमसून-धुमसून रडावं , होऊन जावं तुझं कायमचंच ...

स्त्री म्हणजे गुलामच, तिच्या मनाचा विचार कोण करणार

कुठल्याही खाटकाच्या दारात बांधलं तिथं जावं गप्पगुमान ...  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance