Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Abasaheb Mhaske

Tragedy


3  

Abasaheb Mhaske

Tragedy


ती अचानक दिसली

ती अचानक दिसली

2 mins 261 2 mins 261

ती अचानक दिसली आज नाक्यावर 

थोडी ती बावरली नंतर पुन्हा सावरली 

हीच का ती अवखळ निरागस बिनधास्त

नजरा - नजर होता नजर चुकवून निघाली 


भूतकाळाची ती विरह भेट आठवली अन 

का टाळतेय मला ? आजही म्हणून मी 

आवाज दिला तशी ती थोडीशी मागे येत 

आरे तू इकडे कसा ? अडखळत बोलली 


किती दिवसांनंतर भेटलीस ग कशी आहेस ? 

मी बरी आहे तू म्हणत खाली पाहत म्हणाली 

चल कौफ़ी घेऊ , नाही नको पुन्हा कधी तरी 

अग असं काय करतेस ? आई बाबा कसे आहेत 

  

बाबा जाऊन दोन वर्षे झालेय आई आजारी असते 

तिचेच औषध गोळ्या नेण्यासाठी आले होते म्हणाली 

अन मिस्टर काय करतात ? पोर बाळ कुठेय तुझे 

मागच्या गल्लीत राहते आईसोबत येऊ का म्हणाली 


ठीक आहे म्हणत मी ही निरोप घेतला तिचा चल बाय 

फार काही बोललो नाही तिची इच्छा नसावी म्हणून 

पण मनात असंख्य प्रश्नांनी काहूर माजल होत 

काय झालं असेल ? कशी असेल ? का टाळतेय मला 


जाऊ दे म्हणत मी पुन्हा आपल्या कामात गुरफटून घेतलं 

एक महिन्याने ती पुन्हा दिसली पण मी ही लक्ष दिले नाही

तर ती हसत जवळ येत म्हटले अरे तू त्या दिवशी ... 

तुझ्याविषयी काहीच संगितलं नाहीस बायको पोर कसे आहेत ? 


मी तिला आडवत म्हटले तू फार बदललीस ग तुझी इछा 

नसावी म्हणून मी ही आग्रह केला नाही तुला कौफीसाठी 


ते मरू दे आधी सांग तुझे आई बाबा कसे आहेत ? 

बायको पोरांची कधी भेट घालून देतोस ? मी गप्प 

तशी ती म्हणाली काय रे काय झालं ? 

नसेल इच्छा तर राहील त्यात काय एवढं म्हणाली 


मी काय बोलणार ? चल येतो मी घाईत आहे 

चल बाय ती म्हणाली तू ना आजही बदलला नाहीस 

अगदी पूर्वीसारखाच .. म्हणजे कसा ? जाऊ दे 

भेटू पुन्हा कधी तरी अर्थात तुझ्झी इच्छा असेल तर 


खरंच स्त्रीच मन कुणाला कधी कळणारच नाही कधी ? 

तिच्या विषयी माझ्या भावना एक मैत्रीण म्हणून आजही 

प्रेमळ , निरागस , अल्लड अन आजची सोशिक , हळवी 

दुःख वेदना लपवून निनावी नातेही जपणारी आधुनिक सावित्री 


ती अन् तिच्याविषयीच्या भावना प्रेम आदर आणखीनच वाढला 

त्यादिवशी ती जर पुन्हा भेटली नसती तर मला तिच्याविषयी 

खूप गैरसमज, उत्सुकता, ओढ आणि अपराधाची भावना वाटली असती 

कदाचित ते जाणंवलं असणार म्हणून तिने सांधले मैत्रीचे नाते पुन्हा नव्याने 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Abasaheb Mhaske

Similar marathi poem from Tragedy