Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Abasaheb Mhaske

Tragedy


3  

Abasaheb Mhaske

Tragedy


पाऊस

पाऊस

1 min 128 1 min 128

हा पाऊस वेडा झाला 

रिमझिम बरसला केंव्हा 

धुव्वाधार येऊनी गेला 

बैल गेला अन झोपा केला 


हा पाऊस वेडा झाला 

धो धो बरसला कधी 

निकड होती तेंव्हा 

तोंड काळं करुनि गेला 


हा पाऊस वेडा झाला 

पुढा-यागत लहरी झाला 

आश्वासक झाला परंतु 

दुःखच देऊनी गेला 


हा पाऊस वेडा झाला ...

जाताना वाकोल्या दाखवून गेला

ते येतात सुगीच्या दिवसात 

अन तू वेळी अवेळी केंव्हाही 


हा पाऊस वेडा झाला 

आलास तेंव्हा घरचाच झालास 

छाताडावर नाचलाच जसा 

होत्याच नव्हतं क्षणार्धात 


हा पाऊस वेडा झाला ... 

वागतो का असा जाणून बुजून 

आधीच का थोडी संकटे इथे 

अन तुझे हे अतातायी वागणे 


हा पाऊस वेडा झाला 

स्वप्न भंगले , देह खंगले 

काय मिळत रे तुला असे वागून 

अगोदरच मेलेल्या पुन्हा मारून ?


हा पाऊस वेडा झाला 

असा कसा रे तू वेंधळा 

येतोस जातोस स्वमर्जीने 

असून अडचण नसून खोळंबा 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Abasaheb Mhaske

Similar marathi poem from Tragedy