Profile image of Kishor
K
Profile image of  Kishor

Kishor Zote  Author of the Year 2018 - Nominee

इतरांनाही स्टोरी मिरर वर लिहते करतोय.

अजची पीढी संस्कारक्षम आहे का?

Inspirational

आजची पीढी संस्कारक्षम आहे का?

read more

2 min   1.9K 42

पंचशील

Inspirational

पंचशील, आचरण

read more

3 min   6.6K 14

पुस्तक माझा मित्र

Others

पुस्तक माझा मित्र

read more

3 min   8.6K 17

माऊली ( अलक )

Classics

सामान्य माणसातलं माणूसपण

read more

1 min   21.K 45

मी महात्मा गांधी बोलतोय....

Inspirational

मनोगत, कल्पना, बाबा, महात्मा

read more

2 min   7.9K 48

राजर्षी शाहू महाराज नसते तर.

Inspirational

राजर्षी शाहू महाराज

read more

4 min   21.K 48

लोप पावत चाललेली भारतीय संस्कृती

Drama

लोप, भारतीय संस्कृती

read more

3 min   1.9K 53

वाचनालयाची दशा आणि दिशा

Inspirational

वाचनालय, वास्तविकता

read more

3 min   7.1K 26

शासन निर्णय आणि बदलती शिक्षण पध्दती

Inspirational

शासन निर्णय, बदलती शिक्षण पध्दती, आढावा SHOULD GO TO BLOG SECTION

read more

4 min   1.9K 40

शेतकरी जगला तर ; देश टिकेल

Inspirational

शेतकरी,देश

read more

4 min   8K 45

संतुलित आहार काळाची गरज

Inspirational

आहार, आरोग्य

read more

4 min   7.7K 34

स्वच्छतेचे महत्व

Inspirational

स्वच्छतेचे महत्व

read more

3 min   9.4K 41