Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Shekhar Chorghe

Romance


2.2  

Shekhar Chorghe

Romance


तुृझ्यावरच्या कवितेत

तुृझ्यावरच्या कवितेत

1 min 14K 1 min 14K

कधी कधी वाटतं मला तू जवळची 

की तुझ्यावर होणारी कविता 

प्रश्न पडतो मला 

उत्तर शोधावं असं जरी ठरवलं 

तरी मिळत नाही ते 

आणि मी आणखीन हरवून जातो 

तुझ्या आणि त्या कवितेच्या विश्वात

जिथे मी अजूनही ओळखायचा 

प्रयत्न करतोय 

तुला अाणि माझ्या कवितेलाही 

कारण कितीही ओळखतो असं 

जरी म्हटलं तरीही 

तुझे अन् त्या कवितेचे 

नवनविन पदर खुलत जात आहेत 

अगदी रोज 

भ्रमर जसा मकरंद शोधावयास जातो त्या फूलाच्या अंतरंगात 

आणि शेवटी ते फुलही 

पाकळ्या मिटून घेतं 

आणि कैद करतं त्या भ्रमराला 

कारण त्यालाही पहायचं असतं 

त्या भ्रमराला 

एकदा तरी मिठीत घेऊन 

अन् पुन्हा सकाळी ते फूल मुक्त करतं त्या भ्रमराला 

त्याच्या मकरंदासह 

अन् त्याचं सारं अस्तित्वच पूर्ण होतं

अगदी तसंच तुझं आणि तुझ्या 

कवितेचंही आहे 

तू जवळ येताच मला 

कैफ चढतो तुझ्या नशेचा 

अन् मी तुझा कणन् कण 

माझ्या मनात रिचवायचा 

प्रयत्न करत असतो 

मात्र ते कधीच शक्य होत नाही 

कारण तू ही जाणून आहेस 

तुझ्या माझ्यातलं एक निखळ नातं जे भावनांचा अतिरेक झाला तरीही त्याला जोड देतं निरागसतेची 

अन् ती कविता मला साथ देते 

ती निरागसता टिकवायला 

कारण त्या निरागसतेतच 

अडकलंय सारं काही 

जे तुझ्या माझ्यात न ठरवताच 

कराराच्या रूपात 

लिखित झालंय 

तुझ्यावरच्या कवितेत, 

नाही का???


Rate this content
Log in

More marathi poem from Shekhar Chorghe

Similar marathi poem from Romance