Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Anonymous None

Romance

4  

Anonymous None

Romance

तुला भेटण्याचा पाऊस

तुला भेटण्याचा पाऊस

1 min
14.3K


तुला भेटण्याचा पाऊस

गुलाबी थंडीत पडतो आहे.

ओढ त्या गारव्याची मला

शहार अंगावर देत आहे.

तू भेटशील तो क्षण

नक्कीच मंतरलेला असेल.

स्पर्श प्रत्येक थेंबातून

बोलका झालेला असेल.

तुझ्या ओढीने मी आता

अविरत भिजत उभा आहे.

ओलचिंब माझं मन

तुझ्या हृदयात घर शोधत आहे.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance