Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Anonymous None

Romance


4  

Anonymous None

Romance


तुला भेटण्याचा पाऊस

तुला भेटण्याचा पाऊस

1 min 14.1K 1 min 14.1K

तुला भेटण्याचा पाऊस

गुलाबी थंडीत पडतो आहे.

ओढ त्या गारव्याची मला

शहार अंगावर देत आहे.

तू भेटशील तो क्षण

नक्कीच मंतरलेला असेल.

स्पर्श प्रत्येक थेंबातून

बोलका झालेला असेल.

तुझ्या ओढीने मी आता

अविरत भिजत उभा आहे.

ओलचिंब माझं मन

तुझ्या हृदयात घर शोधत आहे.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Anonymous None

Similar marathi poem from Romance