Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Padmini Pawar

Classics

4  

Padmini Pawar

Classics

वादळ

वादळ

1 min
14.2K


वादळात जरी असली नाव सवे तुझ्या किनारा गाठायचं ...

तुझं सगळं अधिक करुन वजा मला व्हायचं ...

तुला किनारा दाखवुन मला माञ बुडायचं ....

जीवनाचं अवघड गणित सोडवणार मीच ....

तुझ्या मार्गात फुलपाकळ्या होवुन नाजुकपणे पसरायचं ...

मागे वळुन तु पाहता काटे टोचलेले मला लपवायचं ....

तुझ्या ओठांवरचं हासु मला व्हायचं ....

हळुवार अलगद तुझ्या मनाच्या कोपरयात लपायचं ...


Rate this content
Log in

More marathi poem from Padmini Pawar

Similar marathi poem from Classics