Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Padmini Pawar

Classics


4  

Padmini Pawar

Classics


वादळ

वादळ

1 min 14.1K 1 min 14.1K

वादळात जरी असली नाव सवे तुझ्या किनारा गाठायचं ...

तुझं सगळं अधिक करुन वजा मला व्हायचं ...

तुला किनारा दाखवुन मला माञ बुडायचं ....

जीवनाचं अवघड गणित सोडवणार मीच ....

तुझ्या मार्गात फुलपाकळ्या होवुन नाजुकपणे पसरायचं ...

मागे वळुन तु पाहता काटे टोचलेले मला लपवायचं ....

तुझ्या ओठांवरचं हासु मला व्हायचं ....

हळुवार अलगद तुझ्या मनाच्या कोपरयात लपायचं ...


Rate this content
Log in

More marathi poem from Padmini Pawar

Similar marathi poem from Classics