Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Padmini Pawar

Tragedy


0  

Padmini Pawar

Tragedy


वेदना पुरुषाची

वेदना पुरुषाची

1 min 289 1 min 289

वेदना पुरुषाची ह्दयांत दडावी

न आसवांत वाहते तळमळतो

कुणा न कळे हसुन वेळ मारावी

रडतो आतुन मनात जळतो


व्यक्त न करता मुकपणे साहतो

पुन्हा लढण्या सामोरा जातो

कधी हळवा कधी माया अखंड

सर्व सोसुनही कर्तव्य निभावतो


माणुसच तो ही पुरुष जरी

वेदनेचा सल मुखावर लपवतो

हसतो रडतानाही हसत जगतो

सल लपवुन पुरुष सोसुन जगतोRate this content
Log in

More marathi poem from Padmini Pawar

Similar marathi poem from Tragedy