Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Ramkrushn Patil

Others Tragedy


2.5  

Ramkrushn Patil

Others Tragedy


एक हताश शेतकरी

एक हताश शेतकरी

1 min 21K 1 min 21K

एवढं काबाडकष्ट करून

तीन वेळचं सोडा हो

दिवस काढले मी

एकचं वेळ जेवण करून


मंत्रालयात आलो होतो

माझी समस्या घेऊन

थकलो मी तुमची

वाट पाहून पाहून


मी नव्हतो मागत काही

तुमच्या कडे मोफतचे

अहो मला तर सांगायचं होत

तुम्हाला हमीभावाचे


तुंम्ही सर्व घरी निघून गेले

माझ्याकडे लक्ष

तुम्हा कुणाचंच नाही गेले

शेवटी मी विष प्राशन केले


एवढ्यात विसरले ना मला

अहो मी धर्मा पाटील

शेतकरी हताश झालेला


Rate this content
Log in