Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Kavita Pudale

Tragedy


2.5  

Kavita Pudale

Tragedy


रुसु नको अवंदा तरी

रुसु नको अवंदा तरी

1 min 20.7K 1 min 20.7K

गतवर्षी कारभाऱ्यांनी जीव दिला

सांग आम्ही कोणाकडे बघायचं?

उघड कपाळ घेऊन कष्ट करते रानोरानी

सांग कसं जगायचं?


रुसु नको पावसा अवंदा तरी

हात जोडूणी विनंती करते तुला !


लेकरा बाळासाठी जगते आता

सांग कसं मरायचं?

अवंदा करावं म्हणतं लग्न लेकीच

सांग कसं करायचं?


रुसु नको पावसा अवंदा तरी

हात जोडूणी विनंती करते तुला !


हिमतीनं जगते आता

दुःख सारं गिळायचं

जीव मुठीत घेऊन जगते आता

सांग मी ही काय मरायचं?


रुसु नको पावसा अवंदा तरी

हात जोडूणी विनंती करते तुला !


दूनियांची पोट भरण्या आता

शिल्लक कोण राहायचं?

पदर पसरुनी भीक मागते तूला

सोड रुसवा आता तरी


रुसु नको पावसा अवंदा तरी

हात जोडूणी विनंती करते तुला !


Rate this content
Log in

More marathi poem from Kavita Pudale

Similar marathi poem from Tragedy