Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vijay Kadu

Tragedy Others

3.4  

Vijay Kadu

Tragedy Others

मी दगड

मी दगड

1 min
21.1K


मी काळ कुट्ट पाषाण

कोण्या मेल्याची नजर

माझ्यावर जडली

त्यानं माझी,

सुंदर मूर्ती साकारली

कोण्या चांडाळानं

शेंदुर मला फासला

अन् माझ्या समोरचं

द्वाडाणं देव कापला

कुणी काय, कुणी काय

सर्वांनी आप आपलं वकलं

त्यांचीअायकुण गार्हाणी

मला माझं कमीच वाटलं


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy