Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vikas Rathod

Tragedy

4  

Vikas Rathod

Tragedy

किती लांब आहेत अजून...

किती लांब आहेत अजून...

1 min
20.4K


किती लांब आहेत अजून किनारे 

माझी होडी आता बुडते आहे ...


मी कधीचा थेंबथेंब साचतो आहे

बांध काळजाचे आता फुटलेत सारे...


श्वास रथावर स्वार आहेत

मृत्यू त्याचा सारथी असताना...


अरे कसली आग उरात पाहिजे

देह सरणावर जळतो आहे...


Rate this content
Log in