पोळी साथ प्रेमाचं उल्हास शिक्षण प्रेम सेवा वैष्णव उषा गोडवा गोवऱ्या गीता गुढी ममता होळी निर्मळ कोरोना माणुसकी मंदिर संध्या

Marathi Classics Poems