पुरणपोळी सेवा करुणा नामस्मरण मेवा विद्या गोडवा रांगोळी पंढरीनाथ साथ हातपाय भक्त खोट्या गीता दिंडी भस्म संस्कृती शिक्षण चंद्रभागा पोळी

Marathi Classics Poems