Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

UMA PATIL

Romance


4  

UMA PATIL

Romance


पहिला पाऊस

पहिला पाऊस

1 min 20.7K 1 min 20.7K

आला पहिला पाऊस

जीव कासावीस होई

झाले माझे मन वेडे

धाव तुझ्याकडे घेई


असा कसा राजसा तू

तुला याद नाही माझी

जीव गुंतला तुझ्यात

आठवण छळे तुझी


गंध पसरे मातीचा

जणू अत्तराचा वास

तुझ्या येण्याची चाहूल

सख्या, लागली रे आस


मनसोक्त भिजू दोघे

पहिल्याच पावसात

क्षण पावसाचे छान

राहू दोघे एकांतात


तूच प्राणसखा माझा

तुझ्या नावाचा हा साज

दिसे समोर जेव्हा तू

गाली येई बघ लाज


Rate this content
Log in

More marathi poem from UMA PATIL

Similar marathi poem from Romance