Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

UMA PATIL

Tragedy Others

3  

UMA PATIL

Tragedy Others

जागतिकीकरण

जागतिकीकरण

1 min
440


जागतिकीकरणामुळे आपण 

गेलो जगाच्या अधिक जवळ

माणूस माणसापासून पण इथे 

दुरावत चाललाय...


हे लक्षातही आले नाही आपल्या 

आपण मग्न आहोत 

स्वतःच्याच विश्वात

गुरफटलो आहोत

जागतिकीकरणाच्या विळख्यात


आपण निर्माण केलाय 

एक कोष आपल्याच भोवती...

ज्यातून आपण बाहेरच येत नाही

झालंय जागितकीकरण या जगात...

त्या जगातही झालं असेलच 

जागतिकीकरण


खरंतर, जागतिकीकरण व्हायला हवं

तुझ्या आणि माझ्या बुद्धीत...

आपल्या सर्वांच्या बुद्धीत


तुटून जायला हवीत सगळी बंधने

कुठेतरी काहीतरी जोडलं जायला हवं

बुद्धीला माणुसकीची जोड 

द्यायलाच हवी...


जागतिकीकरण आपल्या सर्वांच्या बुद्धीतही

व्हायला हवं ना...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy