FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

UMA PATIL

Others


4  

UMA PATIL

Others


आजी

आजी

1 min 153 1 min 153

आजी झाली बाप । आजी झाली माय । 

आणि सांगू काय । मी अनाथ ॥१॥


सांगुनीया गोष्ट । ती घेते बाहूत ।

आजी देवदूत । माझ्यासाठी ॥२॥


देते मला आजी । धडा जगण्याचा ।

लढा संकटाचा । शिकविते ॥३॥


राहावे नेहमी । आजीच्या छायेत । 

तिच्याच मायेत । कृतार्थाने ॥४॥


'उमा'च्या आजीला । सुखी ठेव देवा ।

करते मी सेवा । अहोरात्र ॥५॥


Rate this content
Log in