FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

UMA PATIL

Others


3  

UMA PATIL

Others


गौरव मराठीचा

गौरव मराठीचा

1 min 357 1 min 357

माझ्या मराठी भाषेचा

आहे मला अभिमान

चला गाऊयात सारे

मराठीचे गुणगान...


चौदाखडी पाटीवर

कौतुकाने लिहूयात

गोड आपल्या वाणीने

मराठीत बोलूयात...


परकीय शब्दसुद्धा

उरी सामावून घेते

तिच्यातले प्रेम सारे

पूर्ण जगताला देते...


वृत्ते, कविता, गझल

मराठीचे अलंकार

मात्रा, उकार, वेलांटी

हाच भाषेचा श्रृंगार...


मराठीचा हा गोडवा

सदा अमर रहावा

गोड भाषेचा सन्मान

सर्व लोकांनी करावा...


अशी मधाळ मराठी

शोभे कशी राजभाषा

सदा रहावी, टिकावी

एवढीच एक आशा...


Rate this content
Log in