Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Trupti Naware

Abstract

4  

Trupti Naware

Abstract

श्रावणाने यावे आता ..!!!!

श्रावणाने यावे आता ..!!!!

1 min
103


आषाढाचे गाणे झाले उदासवाने

ऐकावयास आता कुणी तयार नाही 

दारात वणवणतो वारा सुकली हिरवी पाने 

पाण्यानेही आता ही आग विझणार नाही 

प्रत्येक पहाट हृदयात उमलते नेहमीप्रमाणे 

नवी निराशा होते आशेचे नवल राहिले नाही 

ओसरलेल्या संध्याकाळी क्षितिजाचे निघून जाणे 

अंधाराची वेदना चांदण्यांना कळत नाही 

साठलेल्या पाण्याचेही दाटलेले शेवाळ होणे 

कशास वेगळे करावे काही सुचत नाही 

श्रावणाने यावे आता न करता काही बहाणे 

वाट बघण्याची मेघांना सवय राहिली नाही ..!!!!!!!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract