We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Shashikant Shandile

Inspirational Abstract


4  

Shashikant Shandile

Inspirational Abstract


प्रश्न माझ्या देशाचा आहे

प्रश्न माझ्या देशाचा आहे

1 min 13.4K 1 min 13.4K

प्रश्न जाती धर्माचा नाही

प्रश्न माझ्या देशाचा आहे

तुम्ही राखा तुमची जात

मी फक्त या देशाचा आहे

कोण कुठले बाहेरचे

करू पाहत होते राज्य

सर्व एकमताने लढले

मिळावं म्हणून स्वराज्य

लढले जे इंग्रजांविरुद्ध

माझ्या देशाचे वाघ होते

जे भडवे इंग्रजांचे झाले

माझ्या देशावर डाग होते

आज उद्या कधीही बघा

मी तुम्हा सर्वांचा आहे

प्रश्न जर राहील देशाचा

मी माझ्या देशाचा आहे


Rate this content
Log in

More marathi poem from Shashikant Shandile

Similar marathi poem from Inspirational