Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Suchita Kulkarni

Others Inspirational


4.2  

Suchita Kulkarni

Others Inspirational


घरटे

घरटे

1 min 21.1K 1 min 21.1K

सुगरणीचे घरटेअप्रतिम नमुना कलेचा

एकएका काडीने धागा विणते जीवनाचा

इवल्याश्या पिलासाठी खोपा बांधला झाडाला

सान पिलासाठी जीव झाडाला टांगला

स्वप्न भविष्याचे पाहे सुखी असावे  लेकरं

लेकरांच्या भविष्यासाठी काळजी करी कष्ट फार

इवलासा जीव कसाकाडी काडी जमवते

उभ्या आयुष्यासाठी सुंदर घरटे विणत राहते

कलाकृती निर्मितीसाठीअखंड मेहनतीची जोड असावी कल्पकता,

परिश्रमकरून आयुष्य सुंदर जगण्याची ओढ असावी

  


Rate this content
Log in