Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suchita Kulkarni

Romance

4  

Suchita Kulkarni

Romance

अजून सारे तसेच आहे

अजून सारे तसेच आहे

1 min
552


मंद धुंद हे वारे वाहती

मनात माझ्या सुगंध आहे

मोरपिशी ते प्रेम मनाचे

अजून सारे तसेच आहे


होता स्पर्श तलम रेशीमी

मनी काहूर अधीर आहे

भेट तुझी अन माझी व्हावी

अजून सारे तसेच आहे


उंच डोंगरी माळावरती

रेशीम गाठी बांधून आहे

किती घेतल्या त्या आणाभाका

वचन सारे तसेच आहे


नदीकिनारी झाडावरती

नाव तुझे अन माझे आहे

बहर फुलांचा मळ्यातला

अजून सारे तसेच आहे


वाट पाहुनी शिणले डोळे

मनात माझ्या छबीच आहे

विरह मनाचा नको आता

मनात माझ्या झुरत आहे


Rate this content
Log in