Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suchita Kulkarni

Inspirational

3  

Suchita Kulkarni

Inspirational

पणती

पणती

1 min
144


एक पणती

तेजाळली,

प्रकाशली

मनी बहरली

आंतरिक तेजात

अंध:कारातून

नकारात्मक

काजळी दूर करत

ध्येय दिशा दाखवत

इतरांना मार्ग दाखवत

स्वतः मात्र जळत राहिली


एक पणती

एक पणती

मिणमिणती

कितीही संकटे

येतील तरी वादळाची

तमा न बाळगता

दिशाहीन काळोखात

आशेचा किरण दाखवत

ध्येय दिशेने चालली

एक पणती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational