Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suchita Kulkarni

Children Stories Comedy Children

4.5  

Suchita Kulkarni

Children Stories Comedy Children

घमंडी बेडकी

घमंडी बेडकी

1 min
148


एका तळ्यात होते

पिल्लू बेडकांचे छान

टूण टूण उड्या मारी

खूप गोडूला तो सान


भारी खेळे पाण्यासंगे

करी मजा मस्ती खूप

पाण्यातच माझे जग

होते त्यास हो अप्रूप


एके दिनी काय झाले?

बैल चरतच आला

पाहुनिया तो बैलाला 

मनोमन घाबरला


धापा टाकीत निघाला

आईकडे सांगण्यास

प्राणी भला मोठा दिसे

चल आई पाहण्यास


आई विचारू लागली

प्राणी कोणता दिसला?

किती मोठा होता अन्

कुठे होता तो बसला?


करी वर्णन बेडूक

नाव नाही जाणतसे

परी खूप मोठा प्राणी 

घाबरून तो सांगतसे


उगाच अहं गर्व फुकाचा

बेडकी तनु फुगवसे

कुवत नाही नाही क्षमता

वरचेवरती फुगवत असे


शेवटी फुगून मेली बेडकी

जीव गेला हाकनाक

बरोबरी नको कुणाशी

बोध घ्यावा जीवनात


Rate this content
Log in