Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Alka Deshmukh

Inspirational


2.5  

Alka Deshmukh

Inspirational


माझी आनंदाची गोधडी

माझी आनंदाची गोधडी

1 min 23.3K 1 min 23.3K

माझी आनंदाची गोधडी

झाली थोडी तोकडी

डोक्यावरून पांघरली

पायाकडून राहते उघडी

आनंदाच्या गोधडीला

सगळे रंग जोडलेले

बारीक बारीक शिवणीतून

मन सर्वाचे तोललेले

आनंदाच्या गोधडीला

विचारांचा रेशमी  धागा

संस्कारांची शिवण.

आनंदच वाटा कोणी कसही वागा

एकेक वेगळ्या रंगाचा

सुबक सुंदर  शिवायचा

संसाराच्या वाटेवर

आनंदच वाटायचा.

आनंदाच्या गोधडीला

सात रंगाचे ठिगळ

आपण हसू वाटायचे

कोणी कसाही वागले.

आनंदाची गोधडी

माय न मायेनं शिवली

घरातल्या प्रत्येकाची

मन तिच्यात गुंफली

तोकडी असूदे पण

जणू आई पाहे प्रेमानं

तिला आहे  मायचा पदर

शिवला तिन मायेनं

अशी माझी गोधडी

जिव्हाळ्याची पांघरते

आईची ग माया सारी

गोधडीतून पाझरते!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Alka Deshmukh

Similar marathi poem from Inspirational