Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

yuvaraj jagtap

Abstract


2.5  

yuvaraj jagtap

Abstract


"कोण तू ?" (बालगीत)

"कोण तू ?" (बालगीत)

1 min 13.6K 1 min 13.6K

माझ्याच मागून येत होती

पुढं ही जात नव्हती अन

मागं ही राहत नव्हती

माझ्याच बरोबरीनं चालत होती

आहेस तरी कोण तू ?


माझाच पाठलाग करत होती

दुपारीचं गायब होत होती

मागेही अन पुढेही दिसत नव्हती

माझ्याच पायात लपत होती

आहेस तरी कोण तू ?


माझ्याच बरोबरीनं खेळत होती

वळेल तेव्हाच वळत होती

वाकेल तेव्हाच वाकत होती

अंधारातच विलीन होत होती

आहेस तरी कोण तू ?


डोकावेल तेव्हाच डोकावत होती

हसेल तेव्हाच हसत होती

समोर पाहिलं तर दिसत नव्हती

लगेच मागे लपत होती

आहेस तरी कोण तू ?


Rate this content
Log in

More marathi poem from yuvaraj jagtap

Similar marathi poem from Abstract