Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Prashant Kadam

Abstract


4  

Prashant Kadam

Abstract


टप टप बरसत पाऊस आला

टप टप बरसत पाऊस आला

1 min 13.3K 1 min 13.3K

आला आला सूरू जाहला

मना मनांमध्ये आसुसलेला

ढगा ढगांतून ह्या साठवलेला

दाट दाट अशा मेघांमधूनी 

टप टप बरसत पाऊस आला !


गार गारवा अपसूक आणूनी

चरा चरांला ऊल्हसित करूनी

लख लख वीजांची वर्दी देऊनी 

कड कडाट चौघडा बडवीत आला

टप टप बरसत पाऊस आला !


नदी नाले ही भरू भरू लागले

डोंगर दरींतून झरे प्रसवले

धब धब्यांतूनही दूध फेसाळले

पाणीच पाणी बहरत आला

टप टप बरसत पाऊस आला !


हिरवी हिरवी सृष्टी जाहली

फुला फुलांनी बागही सजली 

जागो जागी शेते सळसळली

कणा कणांत रोम हर्षवीत आला

टप टप बरसत पाऊस आला !


आता आता तरी मंथन व्हावे

मुल्य अमुल्य पाण्याचे कळावे

पाट पाण्याचे बंधारे बांधावे

तळ्या तळ्यांतून साठत आला

टपटप बरसत पाऊस आला !


Rate this content
Log in

More marathi poem from Prashant Kadam

Similar marathi poem from Abstract