Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Aparna Parelkar

Abstract


3.2  

Aparna Parelkar

Abstract


"शब्दांची ओंजळ"

"शब्दांची ओंजळ"

1 min 21.8K 1 min 21.8K

मनातील भावना एकवटूनी,

भरली शब्दांची ओंजळ |

त्याच शब्दांनी दिधले मजला,

काव्य रचिण्या बळ ||१||

त्या ओंजळीतले शब्दाचे मोती,

तुमच्याच मनीचा ठाव घेती |

लहान थोर आई वा बाबा ,

जणू सारेच तुम्हासवे बोलती ||२||

रवि, शशी, नभ अन् खग सारे ,

तव अंतरीचे मज भाव सांगती |

देऊनी त्यास मग रुप शब्दांचे ,

अलगद ठेविले ओंजळीत ते मोती ||३||

प्रेम, दुःश्वास,स्वार्थ, निःस्वार्थ ,

सर्वांना वेचुनि माळ मी विणली |

काव्याची झालर लावुनी त्याला ,

ओंजळीत माझ्या ठेविली ||४||

ह्या माळेतील प्रत्येक मोती,

मम अंतरीचे भाव बोलती |

तुमचेही मन बोलेल कदाचितं ,

उघडले जर ओंजळीतले मोती ||५||


Rate this content
Log in

More marathi poem from Aparna Parelkar

Similar marathi poem from Abstract