Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

yuvaraj jagtap

Others


3  

yuvaraj jagtap

Others


साज

साज

1 min 438 1 min 438

बरसे काळा

होऊनी धारा

न्हाली धरती

गंध हासरा


भिजली माती

सुटला पान्हा

बिया रुजल्या

अंकुरे तान्हा


शालू हिरवा

नेसुनी धरा

नेत्र सुखवी

निसर्ग सारा


जणू सांडला

रंग हिरवा

गातो खुशीत

धुंद पारवा


अंगी अवनी

मऊ गालिचा

तुरा डुलतो

तृण पर्णाचा


राने सजली

फुले फुलली

दृष्टी थिजली

मने भुलली


रूप अनोखे

भासे नवरी

साज हिरवा

धरा बावरीRate this content
Log in