The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Nayana Gurav

Others

3  

Nayana Gurav

Others

शब्द

शब्द

1 min
10


शब्द भान शब्द जाण 

शब्दांनीच मानापमान

शब्द शास्त्र शब्द शस्त्र 

कट्यारीसम दुधारी अस्त्र 

शब्द भाव शब्द घाव 

शब्दची घेई हृदयिचा ठाव 

शब्द भाषा शब्द संवाद 

शब्दामूळेच होतो वाद 

शब्द कटू शब्द गोड 

शब्दाला हवी माणुसकीची जोड

शाब्दानेच वाढे शब्द

मौनातही शब्द नी:शब्द

शब्दानेच घडले रामायण 

शब्द घडवी महाभारत

पुराणातील घेवून धडा 

शब्द वापर जपून जरा.


Rate this content
Log in