Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nayana Gurav

Romance

3  

Nayana Gurav

Romance

इच्छा

इच्छा

1 min
106


असावं असं कुणीतरी 

हसणाऱ्या चेहऱ्यातील दु:ख जाणणारं

ओघळणारा पारिजात ओंजळीत झेलणारं 

आरशाविणा प्रतिबिंब डोळ्यात पाहणारं 

सायंकाळच्या मंद वेळी मन कातरणारं 

अन् रात्रीच्या गडद अंधारात 

मिटलेल्या पापण्यात 

अलगद नाजुक स्वप्नं पेरणारं 

खरंच असावं असं कुणीतरी...


Rate this content
Log in