दूर वाट तुझी प्रेमाचा जवळी भरपूर ती रडत शोधत नयन निर्मळ मोहित प्रेम भावना शब्दात किंमत तुझ्यात करमत गुंतत