Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

kishor zote

Others

4.0  

kishor zote

Others

गर्व एवढा नसावा (अष्टाक्षरी)

गर्व एवढा नसावा (अष्टाक्षरी)

1 min
232


दोन शब्द प्रेमभावे

त्यात असावा गोडवा

कटू शब्दाने कशाला

तेढ मनात वाढावा? ॥१॥


जात मानवाची एक

भेदभाव मिटवावा

दरी गरीब श्रीमंत

सेतू आपण जोडावा ॥२॥


रुप परमेश्वराचे

चराचर शोध घ्यावा

जीव सजीव सगळे

हक्क प्रत्येका मिळावा ॥३॥


मन शांती साठी सदा

सकारात्मकता ठेवा

तीच ऊर्जा आपणास

तुम्ही स्थैर्यासाठी लावा ॥४॥


मीच माझा मोठेपणा

असा कशाला सांगावा

करा दुसऱ्यास मोठे

जपा आदर्शाचा ठेवा ॥५॥


उगा फुका अहंकार

मनी कशा बाळगावा ?

अरे मानवा ऐक ना

गर्व एवढा नसावा ! ॥६॥


Rate this content
Log in